Aktivitātes

Aktivitātes

Projekta vadība un publicitāte Atmosfēras modeļprognožu un novērojumu datu sagatavošana un pēcapstrādes metožu (izejas datu statistiku) izpēte (Rūpniecisks pētījums) Pēcapstrādes metožu (modeļu izejas datu statistiku) implementēšana, testēšana, verificēšana (Rūpniecisks pētījums) Pēcapstrādes metožu kompleksa izveide atjaunojamo resursu enerģētikai (Eksperimentālā izstrāde)