Par projektu

Par projektu

Projektā tiek veikts 1) rūpniecisks pētījums, kas ietver sistemātisku modeļprognožu pēcapstrādes metožu izpēti, testēšanu, verificēšanu, un izpētes rezultātu publiskošanu; 2) eksperimentāla izstrādne – jaunas tehnoloģijas - atmosfēras modeļprognozes pēcapstrādes metožu kompleksa lietojuma lokāli paaugstinātas precizitātes meteoroloģiskai un hidroloģiskai prognozēšanai un indikatoru prognozes iegūšanai - izstrādei.