Konferences

2015. gada 4. februāris "Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference", Rīga, Latvija Referāti: L. Beķere, T. Sīle, U. Bethers "Diennakts vidējās temperatūras un spiediena izmaiņu korelācija Latvijā"   2015. gada 19. februāris "Nepārtrauktas vides fizikas simpozijs", Rīga, Latvija Referāti: T. Sīle, J. Seņņikovs, U. Bethers "Ekstrēmu meteoroloģisko notikumu skaitliskā modelēšana" L. Beķere, V. Frišfelds, T. Sīle, D. Cepīte-Frišfelde, U. Bethers "Skaitlisko laika apstākļu prognožu pēcapstrādes lietojumi"  
Eiropas Ģeozinātņu Apvienības konference EGU2015: