Projekta mērķis: Attīstīt Latvijā kapacitāti paaugstinātas precizitātes meteoroloģisko prognožu sniegšanā, kā arī veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu. Aktivitātes: Projektā tiek veikts 1) rūpniecisks pētījums, kas ietver sistemātisku modeļprognožu pēcapstrādes metožu izpēti, testēšanu, verificēšanu, un izpētes rezultātu publiskošanu; 2) eksperimentāla izstrādne – jaunas tehnoloģijas - atmosfēras modeļprognozes pēcapstrādes metožu kompleksa lietojuma lokāli paaugstinātas precizitātes meteoroloģiskai un hidroloģiskai prognozēšanai un indikatoru prognozes iegūšanai - izstrādei.  

Dalīties